PROPOZICIJE I PROGRAM (Kategorije i Program)

DAME:

Pretkategorija/А – takmičarke rođene 2007. i mlađe, učenice osnovne muzičke škole
Pretkategorija/B – takmičarke rođene 2007. i mlađe, učenice I i II razreda srednje muzičke škole
I/A kategorija – takmičarke rođene 2005. i mlađe, učenice osnovne muzičke škole
I/B kategorija – takmičarke rođene 2005. i mlađe, učenice I i II razreda srednje muzičke škole
II/А kategorija – takmičarke rođene 2003. i mlađe, učenice osnovne muzičke škole
II/B kategorija – takmičarke rođene 2003. i mlađe, učenice srednje muzičke škole
III kategorija – takmičarke rođene 2001. i mlađe
IV kategorija – takmičarke rođene 1999. i mlađe

GOSPODA:

Pretkategorija/А – takmičari rođeni 2005. i mlađi, učenici osnovne muzičke škole
Pretkategorija/B – takmičari rođeni 2005. i mlađi, učenici I i II razreda srednje muzičke škole
I/A kategorija – takmičari rođeni 2003. i mlađi, učenici osnovne muzičke škole
I/B kategorija – takmičari rođeni 2003. i mlađi, učenici I i II razreda srednje muzičke škole
II/А kategorija – takmičari rođeni 2001. i mlađi, učenici osnovne muzičke škole
II/B kategorija – takmičari rođeni 2001. i mlađi, učenici srednje muzičke škole
III kategorija – takmičari rođeni 1999. i mlađi
IV kategorija – takmičari rođeni 1997. i mlađi

ANSAMBLI:

V/А – kamerni ansambl
V/B – operski ansambl

PROGRAM

Stari majstor može biti pesma ili arija, dok operske arije koje takmičari izvode moraju biti od Glukove reforme.

Pretkategorija/А
Dve kompozicije po slobodnom izboru

Pretkategorija/B
– Stari majstor
– Dve solo pesme po slobodnom izboru

 I/A kategorija
– Stari majstor
– Jedna solo pesma po slobodnom izboru

I/B kategorija
– Stari majstor
– Dve solo pesme po slobodnom izboru

II/А kategorija
– Stari majstor
– Jedna solo pesma po slobodnom izboru

II/B kategorija
– Stari majstor 
– Solo pesma kompozitora XIX veka
– Solo pesma domaćeg kompozitora (zemlje iz koje kandidat dolazi)

III kategorija
– Stari majstor
– Solo pesma kompozitora XIX veka
– Solo pesma domaćeg kompozitora (zemlje iz koje kandidat dolazi)
– Lakša operska arija

IV kategorija
– Stari majstor
– Solo pesma kompozitora XIX veka
– Solo pesma domaćeg kompozitora (zemlje iz koje kandidat dolazi)
– Solo pesma savremenog kompozitora XX ili XXI veka
– Operska arija ili arija iz operete

V/А kategorija
– Dve kompozicije različitog karaktera

V/B kategorija
– Jedan operski duet ili ansambl

ORGANIZATORI

Kontaktirajte nas